Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednym z częściej wybieranych typów spółki w Hiszpanii. Dzieje się tak za pewne dlatego, że naprawdę daje ona wiele możliwości, a zasady jej funkcjonowania w praktyce zadowolą zarówno mniejszych jak i większych przedsiębiorców. Chcąc zarejestrować właśnie taki podmiot w Hiszpanii trzeba oczywiście podążać za procedurami, jakie zostały opracowane i przygotowane z myślą o przyszłym przedsiębiorcach. Można się zdecydować zarówno na tradycyjny jak i elektroniczny proces rejestracji. Konieczne jest też biegłe posługiwanie się językiem urzędowym.

Czy przejście przez cały proces rejestracji jest skomplikowane?

Mając wątpliwości związane z tym, czy ten rodzaj spółki będzie odpowiedni w przypadku naszego biznesu najlepiej od razu zasięgnąć porady ekspertów, a takich znajdziemy chociażby w biurze rachunkowym https://biuroksiegowewhiszpanii.pl/. Porada biznesowa, co do najlepszej osobowości prawnej dla naszego biznesu może się okazać bardzo cenna, a podjęta decyzja może rzutować na kolejne lata prowadzenia firmy. Analizując krok po kroku zakładanie spółki w Hiszpanii najlepiej od razu wziąć pod uwagę takie kroki jak:

 

  1. Konieczność wyrobienia sobie specjalnego numeru NIE, który identyfikuje cudzoziemców na terenie Hiszpanii. Można o niego wnioskować w konsulacie lub na dowolnym posterunku policji. Jest to podstawowy, pierwszy krok do wielu operacji urzędowych, jakie będziemy chcieli wykonać w Hiszpanii.
  2. Konieczność uzyskania specjalnego certyfikatu dotyczącego nazwy spółki- tego, czy jest unikalna i czy będzie można ją wykorzystać.
  3. Konieczność założenia specjalnego konta bankowego, które będzie dedykowane tylko i wyłącznie nowemu podmiotowi. Pamiętajmy, że należy wykazać, że posiadamy na tym koncie wymaganą kwotę kapitału początkowego. Obecnie jest to kwota około 3000 euro, na która składają się uczestnicy spółki mając różne udziały w nowym podmiocie. Konieczne jest potwierdzenie posiadania kapitału początkowego specjalnym certyfikatem bankowym. Spółkę tego rodzaju można założyć samemu- w takim przypadku konieczność uzbierania pełnej kwoty kapitału początkowego spoczywa tylko i wyłącznie na tej jednej osobie.
  4. Przygotowanie statutu spółki. Co powinien zawierać status spółki? Jest to jeden z ważniejszych dokumentów, gdyż dokładnie opisuje on zasady, w myśl których spółka będzie funkcjonować. Zawiera sposób organizacji spółki, jej działanie oraz sposób podejmowania decyzji o jej losach. Zastanawiając się, co powinien zawierać statut spółki na pewno warto pamiętać o podstawowych danych takich jak nazwa i siedziba podmiotu, a także kapitał oraz dane o wspólnikach i ich udziałach w spółce.
  5. Konieczne jest sporządzenie umowy powołującej spółkę do życia w formie aktu notarialnego. Tutaj również dość precyzyjnie trzeba wskazać wspólników oraz wielkość ich udziałów.
  6. Konieczne jest uzyskanie specjalnego numeru identyfikującego podmiot w kwestii podatków, niezbędny jest też wpis do rejestru gospodarczego. Działalność trzeba też zgłosić do urzędu skarbowego. Uczestnicy spółki powinni zostać zgłoszeni do hiszpańskiego zakładu ubezpieczeń społecznych po to, aby mogli zostać objęci ubezpieczeniem.